CTESC
Cercador
Espai intern

novetats

Novetat

Aprovada la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014

30/06/2015

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 30 de juny del 2015, aprova la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014.

Novetat

Aprovat l'Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de l'energia

30/06/2015

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 30 de juny del 2015, aprova l'Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de l'energia.

Novetat

Aprovat el Dictamen 15/2015

30/06/2015

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 30 de juny del 2015, aprova:
  • Dictamen 15/2015 sobre el Projecte de decret relatiu al procediment d'acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de Catalunya.

rss

dictàmens

 Projecte de decret pel qual es regula el desarrelament d'arbres i d'arbustos
en preparació


 Avantprojecte de llei de l'arquitectura
en preparació


 Projecte de decret de la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i altres actuacions inspectores
en preparació


 Dictamen 15/2015 sobre el Projecte de decret relatiu al procediment d'acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de Catalunya [+]
aprovat


 Dictamen 14/2015 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de marc, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació i de modificació dels decrets 86/2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 de febrer; 37/2010, de 16 de març i 397/2011, d'11 d'octubre, pels quals s'aproven diferents reglaments en material de joc [+]
aprovat


 Dictamen 13/2015 sobre el Projecte de decret de formació sanitària [+]
aprovat


 Dictamen 12/2015 sobre el Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa [+]
aprovat


 Dictamen 11/2015 sobre el Projecte de decret dels fons a què es destina l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques [+]
aprovat


 Dictamen 10/2015 sobre l'Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya [+]
aprovat


rss[més]

Activitats

 Assistència al Sopar Anual de Pimec
Lliurament Premi Pimes 2015
01/07/2015, 20:00


 Assistència a l'acte de conclusions del II Congrés de Fepime
La realitat de les pimes catalanes
02/07/2015, 11:00


 Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014
Presentació
08/07/2015, 9:00


[més]

Recomanats

Destacats

Webs

L'Observatori

Blog

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat