CTESC
Cercador
Espai intern

novetats

Novetat

Aprovats els Dictàmens 3/2014, 4/2014, 5/2014 i 6/2014

16/02/2015

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 16 de febrer del 2015, aprova:
  • Dictamen 3/2015 sobre l'Avantprojecte de llei del sòl d'ús agrari.
  • Dictamen 4/2015 sobre el Projecte de decret de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres.
  • Dictamen 5/2015 sobre el Projecte de decret sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.
  • Dictamen 6/2015 sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el marc normatiu per la regulació de la venda no sedentària en mercats de marxants.

Novetat

Nomenament i cessament de conselleres del Grup Tercer

29/01/2015

S'incorpora al Consell Lorena Torró i Garrido (Confederació de Cooperatives de Catalunya).
Cessa com a membre del Consell Núria Ballesteros i Díaz (Confederació de Cooperatives de Catalunya).

ACORD GOV/10/2015, de 27 de gener, de cessament i nomenament

Novetat

Entrevista a Alfons Labrador, ponent de l'Informe Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger

24/10/2014

El blog del CTESC publica una entrevista amb Alfons Labrador, ponent de l'Informe Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger. L’Informe recull una anàlisi dels intercanvis comercials de l’economia catalana tant amb l’estranger com amb la resta d’Espanya des del 1995 fins al 2013. L’anàlisi s’efectua sobre la base d’una àmplia desagregació territorial, tant per comunitats autònomes com per països, i també sectorial, fet que permet obtenir una informació àmplia i detallada de l’evolució dels fluxos comercials.

rss

Activitats

 Comissió Executiva
Sessió extraordinària
02/03/2015, 12:45


 Participació als Dilluns dels Drets Humans
Fundació Justícia i Pau
02/03/2015, 19:00


[més]

Recomanats

Destacats

Webs

L'Observatori

Blog

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat