CTESC
Cercador
Espai intern

novetats

Novetat

Aprovat l'Informe sobre la gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària

13/07/2015

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 13 de juliol del 2015, aprova l'Informe sobre la gestió del temps de treball remunerat en el context de la reforma horària.

El text s'incopora al nostre Catàleg de publicacions.


Novetat

Aprovats els Dictàmens 16/2015, 17/2015 i 18/2015

13/07/2015

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 13 de juliol del 2015, aprova:
  • Dictamen 16/2015 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el desarrelament d'arbres i arbustos.
  • Dictamen 17/2015 sobre l'Avantprojecte de llei de l'arquitectura.
  • Dictamen 18/2015 sobre el Projecte de decret de la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i altres actuacions inspectores.

Novetat

Aprovada la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014

30/06/2015

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 30 de juny del 2015, aprova la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2014.

Presentació i text complet

Novetat

Aprovat l'Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de l'energia

30/06/2015

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 30 de juny del 2015, aprova l'Informe sobre la gestió i impuls de les infraestructures de l'energia.

rss

Activitats

 Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
Sessió extraordinària
04/09/2015, 10:00


 Ple del Consell
Sessió extraordinària
07/09/2015, 12:45


 Assistència dinarsCambra
M. Hble. Sr. Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya
09/09/2015, 13:30


[més]

Recomanats

Destacats

Webs

L'Observatori

Blog

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat