CTESC
Cercador
Espai intern

novetats

Novetat

Aprovat el Dictamen 01/2015

09/01/2015

La Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 9 de gener del 2015, aprova:
  • Dictamen 01/2015 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya.

Novetat

Nomenament i cessament de consellers del Grup Tercer

18/12/2014

S'incorpora al Consell Xavier Pié i Dols (Confederació de Cooperatives de Catalunya).
Cessa com a membre del Consell Joan Segura i Segura (Confederació de Cooperatives de Catalunya).

Acord GOV/180/2014, de 18 de desembre, de cessament i nomenament

Novetat

Entrevista a Alfons Labrador, ponent de l'Informe Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger

24/10/2014

El blog del CTESC publica una entrevista amb Alfons Labrador, ponent de l'Informe Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger. L’Informe recull una anàlisi dels intercanvis comercials de l’economia catalana tant amb l’estranger com amb la resta d’Espanya des del 1995 fins al 2013. L’anàlisi s’efectua sobre la base d’una àmplia desagregació territorial, tant per comunitats autònomes com per països, i també sectorial, fet que permet obtenir una informació àmplia i detallada de l’evolució dels fluxos comercials.

rss

dictàmens

 Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
en preparació


 Projecte de decret de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres
en preparació


 Avantprojecte de llei del sòl d’ús agrari
en preparació


 Projecte de decret sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2 per cent a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment
en preparació


 Dictamen 01/2015 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya [+]
aprovat


 Dictamen 39/2014 sobre el Projecte de decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre del edifici [+]
aprovat


 Dictamen 38/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització d'organismes modificats genèticament a Catalunya [+]
aprovat


 Dictamen 37/2014 sobre l'Avantprojecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya [+]
aprovat


 Dictamen 36/2014 sobre el Projecte de decret de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en material de prevenció i seguretat corresponents al department competent en material de seguretat pública [+]
aprovat


 Dictamen 35/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el catalog d'activitats i centres obligats a adopter mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures [+]
aprovat


rss[més]

Activitats

 Assistència al Cercle d'Economia
Presentació del llibre "Seis meses que condujeron al rescate" de Jordi Sevilla
28/01/2015, 19:00


 Comissió d'Economia i Fiscalitat i Unió Europea
Sessió ordinària
29/01/2015, 10:00


 Ple del Consell
Sessió ordinària
02/02/2015, 12:45


[més]

Recomanats

Destacats

Webs

L'Observatori

Blog

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat