CTESC
Cercador
Espai intern

novetats

Novetat

Aprovats els Dictàmens 31/2014 i 32/2014

17/11/2014

La Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 17 de novembre del 2014, aprova:
  • Dictamen 31/2014 sobre el Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya.
  • Dictamen 32/2014 sobre l'Avantprojecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.

Novetat

Entrevista a Alfons Labrador, ponent de l'Informe Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger

24/10/2014

El blog del CTESC publica una entrevista amb Alfons Labrador, ponent de l'Informe Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger. L’Informe recull una anàlisi dels intercanvis comercials de l’economia catalana tant amb l’estranger com amb la resta d’Espanya des del 1995 fins al 2013. L’anàlisi s’efectua sobre la base d’una àmplia desagregació territorial, tant per comunitats autònomes com per països, i també sectorial, fet que permet obtenir una informació àmplia i detallada de l’evolució dels fluxos comercials.

Novetat

Informe sobre les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger

30/09/2014

Ja podeu consultar al web el text complet de l'Informe Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger, elaborat pel CTESC. El text s'incopora al nostre catàleg de publicacions.

Presentació de l'informe

rss

dictàmens

 Projecte de decret sobre l'activitat artesanal
en preparació


 Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures
en preparació


 Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives
en preparació


 Projecte de decret de regulació de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública
en preparació


 Avantprojecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya
en preparació


 Dictamen 32/2014 sobre l'Avantprojecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya [+]
aprovat


 Dictamen 31/2014 sobre el Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya [+]
aprovat


 Dictamen 30/2014 sobre el Projecte de decret del Consell de la Discapacitat de Catalunya [+]
aprovat


 Dictamen 29/2014 sobre el Projecte de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats I Dejeccions Ramaderes [+]
aprovat


 Dictamen 28/2014 sobre l'Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries [+]
aprovat


 Dictamen 27/2014 sobre l'Avantprojecte de llei de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals [+]
aprovat


rss[més]

Activitats

 Comissió Executiva
Sessió extraordinària
24/11/2014, 10:00


 Assistència Sessió Quan l'atur condemna a l'exclusió
Albert Alberich, Xavier López i Alfred Pastor
24/11/2014, 19:00


 Assistència a la conferència del M. Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya
Després del 9N: temps de decidir, temps de sumar
25/11/2014, 19:30


[més]

Recomanats

Destacats

Webs

L'Observatori

Blog

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat