CTESC
Cercador
Espai intern

novetats

Novetat

Aprovats els Dictàmens 13/2015 i 14/2015

25/05/2015

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 25 de maig del 2015, aprova:
  • Dictamen 13/2015 sobre el Projecte de decret de formació sanitària especialitzada a Catalunya.
  • Dictamen 14/2015 sobre el Projecre de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació i de modificació dels decrets 86/2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 de febrer; 37/2010, de 16 de març i 397/2011, d'11 d'octubre, pels quals s'aproven diferents reglaments en matèria de joc.

Novetat

L'Informe de gestió 2014 al web

16/03/2015

El CTESC elabora anualment l'Informe de gestió on es recull l'activitat dels òrgans que el componen i els projectes duts a terme. Podeu consultar-lo al web tant des de l'apartat Què fem com des de Publicacions.

Informe de gestió 2014

rss

Activitats

 Comissió de Polítiques sectorials
Sessió extraordinària
02/06/2015, 10:00


 Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
Sessió ordinària
03/06/2015, 10:00


 Assistència al 2n Congrés Catalunya Emprèn
Activitat de la presidència
04/06/2015, 9:00


[més]

Recomanats

Destacats

Webs

L'Observatori

Blog

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat