CTESC
Cercador
Espai intern

novetats

Novetat

Nomenament i cessament de consellers del Grup Tercer

18/12/2014

S'incorpora al Consell Xavier Pié i Dols (Confederació de Cooperatives de Catalunya).
Cessa com a membre del Consell Joan Segura i Segura (Confederació de Cooperatives de Catalunya).

Acord GOV/180/2014, de 18 de desembre, de cessament i nomenament

Novetat

Aprovat el Dictamen 38/2014

15/12/2014

La Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió ordinària del dia 15 de desembre del 2014, aprova:
  • Dictamen 38/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització d'organismes modificats genèticament a Catalunya.

Novetat

Entrevista a Alfons Labrador, ponent de l'Informe Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger

24/10/2014

El blog del CTESC publica una entrevista amb Alfons Labrador, ponent de l'Informe Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger. L’Informe recull una anàlisi dels intercanvis comercials de l’economia catalana tant amb l’estranger com amb la resta d’Espanya des del 1995 fins al 2013. L’anàlisi s’efectua sobre la base d’una àmplia desagregació territorial, tant per comunitats autònomes com per països, i també sectorial, fet que permet obtenir una informació àmplia i detallada de l’evolució dels fluxos comercials.

rss

Activitats

 Ple del Consell
Sessió extraordinària
22/12/2014, 12:45


 Comissió d'Economia i Fiscalitat i Unió Europea
Sessió extraordinària
08/01/2015, 10:00


 Comissió Executiva
Sessió extraordinària
09/01/2015, 12:45


[més]

Recomanats

Destacats

Webs

L'Observatori

Blog

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat