CTESC
Cercador
Espai intern

novetats

Novetat

Aprovats els Dictàmens 11/2015 i 12/2015

24/04/2015

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 24 d'abril del 2015, aprova:
  • Dictamen 11/2015 sobre el Projecte de decret del fons a què es destina l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques.
  • Dictamen 12/2015 sobre el Projecre de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.

Novetat

L'Informe de gestió 2014 al web

16/03/2015

El CTESC elabora anualment l'Informe de gestió on es recull l'activitat dels òrgans que el componen i els projectes duts a terme. Podeu consultar-lo al web tant des de l'apartat Què fem com des de Publicacions.

Informe de gestió 2014

Novetat

Nomenament i cessament de conselleres del Grup Tercer

29/01/2015

S'incorpora al Consell Lorena Torró i Garrido (Confederació de Cooperatives de Catalunya).
Cessa com a membre del Consell Núria Ballesteros i Díaz (Confederació de Cooperatives de Catalunya).

ACORD GOV/10/2015, de 27 de gener, de cessament i nomenament

Novetat

Entrevista a Alfons Labrador, ponent de l'Informe Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger

24/10/2014

El blog del CTESC publica una entrevista amb Alfons Labrador, ponent de l'Informe Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger. L’Informe recull una anàlisi dels intercanvis comercials de l’economia catalana tant amb l’estranger com amb la resta d’Espanya des del 1995 fins al 2013. L’anàlisi s’efectua sobre la base d’una àmplia desagregació territorial, tant per comunitats autònomes com per països, i també sectorial, fet que permet obtenir una informació àmplia i detallada de l’evolució dels fluxos comercials.

rss

Activitats

 Ple del Consell
Sessió extraordinària
24/04/2015, 12:45


 Assistència a la conversa entre els Germans Roca i Albert Om
The BBVA Cooking Tour Experience
27/04/2015, 20:00


 Assistència a l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2014
Activitat de la presidència
28/04/2015


[més]

Recomanats

Destacats

Webs

L'Observatori

Blog

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat