CTESC
Cercador
Espai intern

novetats

Novetat

Aprovats els Dictàmens 25/2014 i 26/2014

29/08/2014

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 29 d'agost del 2014, aprova:
  • Dictamen 25/2014 sobre el Projecte de decret de traducció i interpretació jurades.
  • Dictamen 26/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya.

Novetat

Resum executiu de l'Informe Emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques

18/07/2014

Al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya hem traduït al castellà i a l’anglès el Resum executiu de l’Informe sobre l'emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques, aprovat pel Ple del Consell el passat 3 de febrer.

Accés als documents traduïts

Novetat

Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2013

11/07/2014

El CTESC elabora, dins el primer semestre de cada any, una memòria en què es reflecteixen les seves consideracions respecte a la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya, i una reflexió sobre la possible evolució d'aquesta situació. Ja podeu consultar al web la Memòria corresponent a l'any 2013.

Text complet

Presentació

rss

Activitats

 Assistència al FÒRUM EUROPA. Tribuna Catalunya - Esmorzar informatiu
Vicepresidenta del Govern, Hble. Sra. Joana Ortega
03/09/2014, 9:00


 Assistència a DinarsCambra
M. Hble. Sr. Artur Mas, President de la Generalitat de Catalunya
04/09/2014, 13:30


 Assistència al FÒRUM EUROPA. Tribuna Catalunya - Esmorzar informatiu
Sr. Xavier Trías, Alcalde de Barcelona
16/09/2014, 9:00


[més]

Recomanats

Destacats

Webs

L'Observatori

Blog

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat